ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:

Σπυρίδων Ραμαντάνης, Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής

Μέλη:

Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπ.Α.Α.Τ.

Ιωάννης Αμβροσιάδης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Γενηγεώργης, Ομότιμος Καθηγητής, Α.Π.Θ. και UC Davis

Ανδρέας Γεωργούδης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκόβαρης, Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας

Παναγιώτης Γούλας, Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ελευθέριος Δροσινός, Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Θεόδωρος Καλλίτσης, Διευθυντής Διαχείρισης Έργων, Hellenic Catering A.E.

Συμεών Καρολίδης, Διευθυντής, Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο

Κωνσταντίνος Κουτσουμανής, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Γεωργία Μεθενίτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Υπ.Α.Α.Τ.

Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης, Διευθυντής Προστασίας Καταναλωτών, ΕΦΕΤ

Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς, Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Ευστάθιος Πανάγου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Δήμητρα Παντελεάκη, Διευθύντρια Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΕΤ

Ηλίας Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Παν. Ιωαννίνων

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Απόστολος Ράντσιος, Πρόεδρος Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας

Παναγιώτης Σκανδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Ιωάννης Σκούφος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικόλαος Σούλτος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής, Ε.Μ.Π.

Κωνσταντίνα Τζιά, Καθηγήτρια, Ε.Μ.Π.

Αθηνά Τζώρα , Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ειρήνη Τσιγαρίδα, Διευθύντρια Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής, ΕΦΕΤ

Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αθανάσιος Τυρπένου, π. Ερευνητής Α’, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Αντώνιος Φωτόπουλος, π. Γενικός Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ