ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Γεώργιος Κατερίνης, Αρχισυντάκτης Meat News

Μέλη:

Ευαγγελία Γκίζα, Προϊσταμένη Τμήματος Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, Διεύθυνση Ασφαλείας Τροφίμων, ΕΦΕΤ

Διονυσία Μίντζα, Υπεύθυνη Τμήματος Αλιευμάτων και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Υπ.Α.Α.Τ.

Μήνα Μπόρη, Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημ Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

Παναγιώτα Παπαδάκη, Υπεύθυνη Τμήματος Σφαγείων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Υπ.Α.Α.Τ.

Χρήστος Παππάς, Διευθυντής Ανάπτυξης και Εφαρμογών Γεν. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Νικόλαος Σολωμάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Παν. Θεσσαλίας