Φόρμα Εγγραφής

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο Κρέατος είνα 30€ και 15€ για φοιτητές

Περιλαμβάνει δικαίωμα συμμετοχής, βιβλίο πρακτικών, πρόγραμμα, βεβαίωση συμμετοχής, coffee breaks

Πεδία με την ένδειξη (*) είναι απαραίτητα..